Snabbhet
Att ha insikt om att tid och snabbhet är en viktig konkurrensfaktor. Därför har vi som mål att ha snabba rektioner på kunders behov, korta svarstider och korta ledtider.

Flexibilitet
Att vara öppen för förändringar och att tillvarata förslag och förbättringar ser vi också som en självklarhet, liksom att regelbundet ifrågasätta våra arbetssätt och rutiner. Vi är specialister på både PC och Mac vilket ökar vår flexibilitet.

Kompetenta
Vi vet att kompetent personal och framförhållning avseende kunskapskrav för olika befattningar är ett måste. Därför skapar vi förutsättningar för löpande utbildnings- och utvecklingsinsatser för att kontinuerligt följa marknadens behöv av yrkeskompetens.

Etik/Moral
Vi har två kontor i Stockholm och ca 10 anställda och alla medarbetare ser som sin uppgift att tillgodose externa och interna kunders behov. Vi har arbetat med dataunderhåll och service sedan 1989 och vet att man kan bygga långsiktiga relationer med kunderna genom att följa god affärsetik och agera på ett sätt som tjänar som förebild för andra.WatchGuard Firebox X
Netelite Server SR1300
Netelite Server SR2300
Netelite Server SR8700

IT-specialist - Support /logistik

Ansökningsformulär


Inga erbjudanden för närvarande